Matura z Polskiego Blog

Nowa matura polski rozszerzony (Fot.freedigitalphotos.net)

Nowa matura z polskiego – poziom rozszerzony

Egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym sprawdza umiejętność dokonywania interpretacji porównawczej utworów literackich lub tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej (rozprawka lub szkic), która wymaga odniesienia się do tekstu historycznoliterackiego, teoretycznoliterackiego lub krytycznoliterackiego. Zdający otrzyma jeden...

Nowa matura – polski podstawowy (Fot.freedigitalphotos.net)

Nowa matura – polski podstawowy

Sprawdźcie, jak będzie wyglądał arkusz maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym od 2015 roku. Egzamin będzie sprawdzał umiejętność rozumienia tekstu czytanego oraz tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej w związku z tekstem literackim umieszczonym w arkuszu....

Nowa matura ustna ocenianie (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura ustna od 2015 roku – ocenianie

Jeśli wiecie już z jakimi zadaniami możecie spotkać się na maturze ustnej z języka polskiego oraz jak wygląda jego forma, warto zorientować się także w sposobie oceniania. Wasza wypowiedź zostanie oceniona pod względem merytorycznym,...

Matura ustna rozmowa z komisją (Fot.freedigitalphotos.net)

Nowa matura ustna – rozmowa z komisją

Matura ustna z języka polskiego jest podzielona na kilka etapów. Jednym z nich jest rozmowa z zespołem egzaminacyjnym. Jest to drugi etap egzaminu, tuż po wypowiedzi monologowej i to właśnie w tej rozmowie komisja...